Maria Teresa Llobet

Ansietat: Mètode OASI®

El mètode OASI® per a viure sense ansietat és un sistema de treball clar i directe perquè la persona pugui retrobar el benestar al més aviat possible.

example graphic

OASI® (Observació, Awareness, Sensació, Integració) està basat en la Teràpia Gestalt i el Mètode Feldenkrais i consisteix a ajudar a la persona a:

  • 1) Desenvolupar l'atenció per observar les sensacions corporals que faciliten adonar-se (Awareness) de quin és el conflicte que produeix l'ansietat.
  • 2) Crear estratègies per resoldre-ho.
  • 3) Experimentar i integrar el benestar que això produeix.

El mètode OASI® per a l'ansietat és un aprenentatge profund on intervé tot l'organisme, de manera que allò que aprenem ja no ho oblidem perquè el sistema nerviós una vegada descobreix què li beneficia, ho reprodueix.

Durant el procés, l'estat de la persona evoluciona progressivament i, a pesar que les característiques i circumstàncies de cadascú són diferents, s'observen millores clares després d'unes 10 o 12 sessions.